Sản phẩm

HVP đạt chuẩn ISO 9001:2008 về quản lý chất lượng PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2015 07:40

Ngày 06/02/2015, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh (HVP) đã chính thức nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO  9001: 2008  do Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT công bố.

 

ISO 9001:2008 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - thưc hiện, Check - Kiểm tra và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng được coi là 8 nguyên tắc vàng.

iso

Đồng nghĩa với danh hiệu này là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh (HVP) trong việc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng uy tín ngày càng vững mạnh.Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 được trao cho HVP trong lĩnh vực hoạt động: sản xuất và kinh doanh phân bón.

Giấy chứng nhận này sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm tính từ ngày 06/02/2015 đến ngày 05/02/2018 .

Với những kết quả đạt được, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh (HVP) sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 thông qua việc thường xuyên xem xét hệ thống, phát huy trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý,  phân bổ, giám sát, quản lý tài nguyên nhằm nâng cao khả năng quản lý cũng như sản xuất mang đến bà con nông dân những sản phẩm phân bón chất lượng cao.

Last Updated on Tuesday, 03 March 2015 08:37