Sản phẩm

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Natri Borax (Na2B4O7.5H2O)Paclobutrazol 95%

Paclobutrazol 15%
View Full-Size Image


Paclobutrazol 15%

Price: Call for Pricing

Ask a question about this product

Thuộc nhóm chất điều hòa sinh trưởng, có tác dụng ức chế quá trình sinh tổng hợp Gibberellin trong cây, giúp hạn chế chiều cao cây. Đồng thời còn có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân hoá mầm hoa , kích thích cây ra hoa trái vụ. Thành phần: Paclobutrazol 15%

Xuat xu: Trung Quoc Khoi luong tinh: 25kg/bao

Last Updated: Tuesday, 11 December 2018 12:14